(ANG)Przebudowa ciągu dróg powiatowych
Inowłódz-Konewka(Spała)-Lubochnia-Ujazd.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg powiatowych o numerach: 4313E, 4317E, 4311E, 4314E, 4324E przebiegających przez Gminy: Ujazd, Lubochnia, Inowłódz.

W ramach projektu przebudowane zostaną następujące odcinki drogi powiatowej:

  • Odcinek Ujazd-Olszowiec (drogi powiatowe o numerach 4324E, 4314 E, 4311E) długość odcinka: 9 km 695 m
  • Odcinek Glinnik II Inowłódz (Poświętne) (droga powiatowa o numerze 4313E) długość odcinka: 8 km 837 m.
  • Odcinek Konewka Spała (droga powiatowa o numerze 4317E): długość odcinka:
    1 km 700 m.

Łącznie przebudowanych zostanie 20 km 232 m dróg powiatowych "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Realizatorem projektu jest Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim

W dniu 8 kwietnia 2010 roku podpisana została umowa nr 32/ZDP/2010 na kwotę 17.448.867,32 PLN z Wykonawcą robót budowlanych - Konsorcjum firm:

LIDER - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o , ul.Żelazna 3,97-200 Piotrków Trybunalski

PARTNER - Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o , ul.Dostawcza 6,93-231 Łódź

PARTNER - POLDIM Spółka Akcyjna , ul.Kochanowksiego 37a , 33-100 Tarnów