BUDOWNICTWO DROGOWE

Budownictwo Drogowe jest podstawowym profilem działalnośći Spółki.

Oferujemy wykonawstwo robót inżynieryjnych w zakresie:

  • budowa dróg i ulic
  • modernizacji dróg i ulic
  • remontów dróg i ulic
  • budowa lotnisk
  • roboty utrzymaniowe na drogach i ulicach
  • budowa i modernizacja mostów i przepustów.