O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o.

Korzenie naszej firmy sięgają  lat 40-tych. Początkowo jako część przedsiębiorstw państwowego potem jako samodzielna jednostka gospodarcza - Rejon Budowy Dróg i Mostów a od stycznia 1998 r. w obecnej formie  pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM"
Sp. z o.o.
W ciągu kilku dziesięcioletniej aktywnej obecności na rynku zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, wykształciliśmy wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, jak również utworzyliśmy szerokie zaplecze techniczne.

To pozwala nam dziś pochwalić się setkami kilometrów wybudowanych dróg, ulic, placów, parkingów i innych obiektów infrastruktury.