LABORATORIUM

Celem zapewnienia jakości i spełnienia wymagań klienta posiadamy w pełni wyposażone Laboratorium zakładowe oferujące szeroki zakres badań obowiązujący w budownictwie drogowym.

WYKAZ BADAŃ LABORATORYJNYCH


MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWE

 1. ekstrakcja – oznaczenie zawartości asfaltu
 2. oznaczenie składu ziarnowego
 3. oznaczenie gęstości
 4. oznaczenie gęstości objętościowej
 5. zawartość wolnej przestrzeni
 6. wskaźnik zagęszczenia nawierzchni
 7. oznaczenie grubości nawierzchni
 8. spływność lepiszcza
 9. oznaczenie odporności na działanie wody
 10. oznaczenie penetracji igła


KRUSZYWA

 1. oznaczenie składu ziarnowego
 2. oznaczenie kształtu ziaren
 3. wskaźnik przepływu kruszywa drobnego
 4. wskaźnik piaskowy
 5. oznaczenie gęstości ziarn
 6. nasiąkliwość
 7. oznaczenie odporności na rozdrabnianie – młyn Los Angeles


ROBOTY ZIEMNE; PODBUDOWA; BETONY

 1. badanie zagęszczenia metodą Proctora
 2. badanie zagęszczenia sondą dynamiczną
 3. badanie modułu odkształcenia - nośność za pomocą płyty VSS oraz płytą dynamiczną
 4. oznaczenia wskaźnika różnoziarnistości i wodoprzepuszczalności
 5. przygotowanie próbek gruntów stabilizowanych
 6. oznaczenie wytrzymałości na ściskanie gruntów stabilizowanych i chudego betonu
 7. badanie konsystencji betonu
 8. przygotowanie próbek betonowych
 9. oznaczenie pH