NASZE PORTFOLIO

Udziałem firmy jest budowa i modernizacja wielu dróg krajowych i wojewódzkich, głównie w rejonie Polski centralnej i północnej.

Najważniejsze z nich:

 1. Autostrada A-1 na odc. Tuszyn-Piotrków
 2. Droga szybkiego ruchu nr 1 odc. Łódź-Srock
 3. Droga krajowa nr 8 Warszawa-Katowice z węzłem “Bełchatów”
 4. Obejście drogowe m. Szczerców
 5. Modernizacja drogi krajowej nr 8 odc. Warszawa-Piotrków Tryb. wykonana w ramach kontraktów finansowanych przez Bank Światowy
 6. Roboty drogowe przy budowie magazynów Geant Casino w Strykowie k/Łodzi
 7. Modernizacja ulic na terenie miasta Łódź, Piotrków, Skierniewice, Łowicz
 8. Modernizacja drogi krajowej nr 2 Warszawa-Poznań
 9. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 1 z drogą krajową Nr 2 w Krośniewicach, wraz z budową sygnalizacji świetlnej
 10. Odnowa drogi krajowej Nr 1 - Skrzyżowanie z drogą Nr 714 w Rzgowie
 11. Odnowa drogi krajowej Nr 2 na odcinku Kutno-Łowicz
 12. Przebudowa drogi krajowej Nr 12 Sulejów-Opoczno.
 13. Przebudowa drogi krajowej Nr 72 Uniejów-Balin
 14. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 2 z ulicami Armii Krajowej i Grunwaldzka w Łowiczu
 15. Odnowa autostrady A-1 obejście Piotrkowa Trybunalskiego
 16. Odnowa drogi krajowej Nr 74 Sulejów-Żarnów-granica województwa świętokrzyskiego
 17. Przebudowa nawierzchni drogi krajowej Nr 12 Sulejów-Opoczno
 18. Przebudowa nawierzchni drogi krajowej Nr 1 Krośniewice-Topola Królewska
 19. Przebudowa drogi woj.. Nr 703 ul. Kaliska w Łęczycy wraz z budową wiaduktu nad torami PKP
 20. Rozbudowa drogi krajowej Nr 2 wraz z przebudową wiaduktu nad torami PKP w m. Krzesin
 21. Odnowa drogi krajowej Nr 1 na odc. Kamieńsk-Ładzice
 22. Odnowa drogi krajowej Nr 8 Jadwigów-Emilianów
 23. Odnowa drogi krajowej Nr 71 Stryków-Zgierz
 24. Wzmocnienie drogi krajowej Nr 2
 25. Rozbudowa drogi krajowej Nr 1 Toruń-Łódź na odcinku granica woj. Kujawsko-pomorskiego-Krośniewice  i Łęczyca-Sierpów
 26. Rozbudowa drogi krajowej Nr 1 Łódź-Tuszyn
 27. Odnowa drogi krajowej Nr 1 Emilianów-Rawa Mazowiecka
 28. Rozbudowa drogi krajowej Nr 2 gr. woj. wielkopolskiego-Krzesin wraz z przebudową obiektów inżynierskich
 29. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 71 z drogą powiatową Nr 24133 wraz z infrastrukturą oraz  przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 24133 w m. Dobra gmina Stryków
 30. Rozbudowa drogi krajowej Nr 72 wraz z budową chodnika w m. Przecław
 31. Odnowa drogi krajowej Nr 14 Łowicz-Walichnowy na odcinku Łowicz-Łódź
 32.  Rozbudowa drogi krajowej Nr 2 Kutno-Łowicz wraz z przebudową obiektów Inżynierskich.