ZARZĄD I ADMINISTRACJA

Przesiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
"ERBEDIM" Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Żelazna 3

GPS:   (N: 51°24'05" E: 19°40'43")   (N: 51.4013885 E: 19.678611)
tel. (sekretariat): (44) 649-10-51
tel. (centrala): (44) 649-10-43; 649-10-47;
649-10-66; 649-13-99; 649-19-56
fax (44) 649-10-52

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu
Marek Kijanowicz

V-ce Prezes Zarządu
Krzysztof Wójcik

Kierownictwo Firmy

Dyrektor Naczelny
Marek Kijanowicz

Dyrektor ds. Budowy oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością
Krzysztof Wójcik

Dyrektor ds. Logistyki
Wojciech Jaworski

Główny księgowy
Tomasz Szczepański