ZARZĄD I ADMINISTRACJA

Przesiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
"ERBEDIM" Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Żelazna 3

GPS:   (N: 51°24'05" E: 19°40'43")   (N: 51.4013885 E: 19.678611)
tel. (sekretariat): (44) 649-10-51
tel. (centrala): (44) 649-10-43; 649-10-47;
649-10-66; 649-13-99; 649-19-56
fax (44) 649-10-52

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu
Marek Kijanowicz

V-ce Prezes Zarządu
Krzysztof Wójcik

Członek Zarządu
Waldemar Świąder

Kierownictwo Firmy

Dyrektor Naczelny
Marek Kijanowicz

Dyrektor ds. Budowy oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością
Krzysztof Wójcik

Główny księgowy
Tomasz Szczepański