KONTAKT

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna 3
Sekretariat: tel. (044) 649 10 51
Centrala: tel. (044) 649 13 99, (044) 649 19 56, (044) 649 10 47
Fax: (044) 649 10 52
e-mail: biuro@erbedim.com.pl

NIP: 771-22-02-407
REGON: 590575960

ERBEDIM Spółka z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łódzi Śródmieście XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr Przedsiębiorstw nr w rejestrze 0000192105

Kapitał udziałowy 1 745 000,00 zł 

 

SPRAWDŹ SKRZYNKĘ POCZTOWĄ >>>