OFERTA

Przedmiotem działalności naszej firmy jest wykonywanie robót ziemnych, drogowych i mostowych, robót budowlano-montażowych, działalność produkcyjna, usługi sprzętowo-transportowe i serwisowe.

Posiadamy wytwórnie mas bitumicznych i betonowych w Garbowie k/Tuszyna, Strykowie k/Łodzi oraz w Konopnicy k/Rawy Mazowieckiej wyposażone w węzły produkcyjne :

  1. otaczarka "AMMAN" 2 szt. o wydajności 160 Mg/h każda
  2. otaczarka "BENNINGHOVEN" o wydajności 320 Mg/h 
  3. Węzeł betoniarski 2 szt o wydajności 100m3/h każdy

Oraz sprzęt niezbędny do wykonania wszelkich robót drogowych:

Rozkładarki; ładowarki; koparki; równiarki; walce, ogumione, stalowe, okołkowane; skrapiarki; spycharki; posypywarkę do poboczy i specjalistyczne samochody ciężarowe; zagęszczarki i przecinarki.

Firma jest właścicielem udokumentowanych złóż piasku i żwiru. Dysponujemy również kompletnie wyposażonym laboratorium. Jednocześnie nadmieniamy, że firma nasza wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością EN ISO 9001:2008 w zakresie "Budowa i modernizacja autostrad, dróg, ulic mostów i lotnisk". Spółka ponadto wdrożyła i stosuje Zakładową Kontrolę Produkcji zgodnie z normą PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe-Wymagania-Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji oraz mieszanki betonowe zgodnie z normą PN EN 206-1- Beton-Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Firma jest potentatem w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Łączna wydajność otaczarek to 640ton/h pozwala na produkcję roczną osiągającą 1mln ton masy mineralno-asfaltowej.