Rozbudowa drogi krajowej Nr 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Mazowieckiej.

Projekt drogi ekspresowej S8 został zrealizowany w systemie "Zaprojektuj i zbuduj".

Kontrakt na projekt i dostosowanie do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej S8 odcinka długości 61,2 km  został przyznany konsorcjum firm Astaldi, PBDiM, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego, Intercor, Technital.

Wartość kontraktu to ponad 1,77 mld zł. W ramach inwestycji zbudowano dwie dwupasmowe jezdnie o szerokości 7 metrów oraz 2,5 metrowy pas awaryjny. Plany obejmował także budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP). Na odcinku Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka zbudowano 14 węzłów m.in. węzeł Łódź (z drogą krajową nr 91 Głuchów – Częstochowa) oraz węzeł Raków (z drogą wojewódzką Koluszki – Piotrków).

Ciąg główny drogi został wykonany w technologii betonowej.
Drogę oddano do eksploatacji we wrześniu 2012r.