Budowa autostrady A1 na odcinku Piątek-Stryków
wraz z węzłem Stryków.

Odcinek Piątek - Stryków, autostrady A1 o długości 17,6 km
został wybudowany przez konsorcjum firm:
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH&Co.KG,
Bunte Polska Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" SA,
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

Drogę oddano do eksploatacji w sierpniu 2012r.