Budowa drogi ekspresowej S8 Sieradz - Autostrada A1
odcinek 5: Sieradz - Łask.
odcinek 6: Łask - Róża.
odcinek 7: Róża - Dobroń (fragment S14)

Odcinek 5 drogi S8 biegnie od węzła Sieradz Południe do węzła Łask (bez węzłów). Realizację tego 34 km odcinka powierzono konsorcjum firm DRAGADOS S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.

PBDiM ERBEDIM Sp. z o.o. jako podwykonawca realizuje bitumiczne roboty nawierzchniowe na części odcinka nr 5, od miejscowości Paprotnia do węzła Łask. Zakres robót obejmuje obiekty inżynieryjne w ciągu głównym drogi S8, węzeł Karsznice, MOP Sięganów oraz drogi poprzeczne wraz z obiektami.

Odcinek 6 to 9,150 km drogi S8 od węzła Łask do węzła Róża (wraz z węzłami). Realizację tego odcinka zajmuje się także konsorcjum firm DRAGADOS S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.

PBDiM ERBEDIM Sp. z o.o. jako podwykonawca realizował bitumiczne robóty nawierzchniowe. Zakres robót obejmowł obiekty inżynieryjne w ciągu głównym drogi S8, węzeł Łask, węzeł Róża oraz drogi poprzeczne wraz z obiektami.

Na lipec 2014 planowane jest oddanie odcinka 6 do ruchu

Odcinek 7 to defacto 3,6 km odcinek drogi S14 od S8 węzeł Róża do węzła Dobroń. Tak jak poprzednie tak i ten odcinek realizuje konsorcjum firm DRAGADOS S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.

PBDiM ERBEDIM Sp. z o.o. jako podwykonawca realizował bitumiczne roboty nawierzchniowe. Zakres robót obejmowł ciąg główny drogi S14 wraz z obiektami inżynieryjnymi oraz drogami poprzecznymi.

11 kwietnia 2014 oddano ten odcinek S14 do ruchu