Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków
odcinek 3 Kowal - Brzezie.

Przetarg na dokończenie budowy fragmentu autosrady A1 Toruń-Włocłwek (w.Czerniewice - w.Kowal) wygrało konsorcjum firm Salini Polska Sp. z o.o.; Impregilo S.p.A; PBDiM "Kobylarnia" S.A.

W ramach kontraktu firma ERBEDIM Sp. z o.o. otrzymała do wykonania roboty bitumiczne na ciągu głównym, obiektach inżynieryjnych oraz drogach poprzecznych odcinka Brzezie - Kowal autostrady A1

Udostępniene kierowcom 29,5 km odcinka A1 nastąpiło 30 kwietnia 2014r.